Nanni - Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - Z4.270 (265HP)